J.R.’s Zaphne Blog News for 03-24-2018

Nieke Nouwen: Microcredit: Solution to poverty or false ‘Compassionate Capitalism?

Het debat uit bovenstaand beeldfragment past mijn inziens volkomen in het kader van deze blog. Medegrondlegger en aandeelhouder van de Grameen Bank en adviseur van het ILO, pleit voor de microfinanciering als oplossing voor de armoedeproblematiek. Zij wijst erop dat we er niet vanuit mogen gaan dat het leveren van kleine leningen aan armen een adequate oplossing is voor alle soorten van armoede in alle omstandigheden. Onder invloed van het huidige economische beleid en de massale buitenlandse directe investeringen in onroerende goederen, worden de Indiase boeren ontnomen van hun gronden. Een oplossing die de landrechten van deze boeren respecteert en waarbij de eigendommen van de armen niet beschouwd worden als iets dat gewoon door de rijke elite opgeëist kan worden, is essentieel in de strijd tegen armoede. Microkredieten hebben in deze case allesbehalve gezorgd voor empowerment van vrouwen en heeft hen in tegenstelling beroofd van hun productieve capaciteiten. Susan Davis blijft echter overtuigd van de positieve effecten die microkredieten kunnen hebben op de ‘livelihood’ van armen. Met dit citaat tonen we aan dat de aanhangers van de microfinanciering de oplossing van armoede zoeken binnen het huidige marktsysteem. Armoede kan enkel en alleen maar beëindigd worden door het uitschakelen van het systeem dat armen berooft van hun gemeenschappelijke rijkdommen, levensonderhoud en inkomens. Op het diepgaande betoog van Shiva, had Davis, als aanhangster van microkrediet geen adequaat antwoord klaar. De huidige internationale armoedestrategie moet afstappen van deze exclusieve gerichtheid op economische groei en kapitaal en moet meer aandacht schenken aan structurele oorzaken van armoede. Naar mijn mening sluit deze laatste gedachtegang volledig aan bij de mensenrechtendimensie van armoede van Shiva.

Keywords: [“van”,”Het”,”een”]
Source: https://armoede.wordpress.com/microcredit-solution-to-poverty-or…

Passion for Justice

These economist shared different perspectives with regards to where the emphasize for a new model of global Capitalism should be. First it is accepted that unregulated capitalism or Market Fundamentalism has failed us. Of primary importance now is the stabilization of the market and on this note I did notice that many economist did agree with a strategy for stabilizing the financial institutions. The market should be transparent and held to public accountability. International laws governing trade and financial flows should be developed and enforced. The International Financial Institutions should promote access to capital to developing nations. Public regulations should be carefully developed so that they safeguard the public from market volatility but that they do not obstruct the flow of the market. Behind these ideas another basic premise seem to hold favor with these economist. One cannot of course look to the market alone to produce a virtues system since the market itself is value free. This is where our political and social institutions come in, to nudge the market in a way that it can bring financial growth and prosperity while making sure that it does so in a way that can compassionately address the needs of all who are affected by the market. As we are a religious community we do not attempt to offer actual economic policies, but in this blog we would like to highlight an economist who offers some interesting insight into policies that some of us feel may bring about a compassionate form of capitalism. Hernando De Soto is a famous Peruvian economist who promotes the cause of bringing capitalism to the poor by giving people in developing countries an actual opportunity to have access to capital and basic protection of rights to property as well as basic human services and needs.

Keywords: [“Market”,”economist”,”Capitalism”]
Source: https://passionistjpic.wordpress.com/tag/capitalism

Conscious Capitalism

The Conscious Capitalism movement challenges business leaders to re-think why their organisations exist and to acknowledge their companies’ roles in the interdependent marketplace. From a Zappos to Whole Food, Southwest Airlines to Patagonia, the Container Store to Google, they’re generating every form of value that matters: emotional, social, and financial. They’re doing it for all their stakeholders. Not because it is politically correct but because it’s the ultimate path to long-term competitive advantage. Conscious Capitalism is the system-level effect of a substantial number of companies practicing the four tenets of a Conscious Business as defined below. Instead they have a higher purpose that generally reflects the desire to make the world, their community, their sector better in some tangible way. It is this higher purpose that attracts and inspires dedicated, passionate employees and loyal customers. Conscious LeadershipLeaders of Conscious Businesses are highly self aware and conscious themselves – they know who they are; what they value; have a clear sense of purpose and can inpsire and align all stakeholders around that purpose. Conscious Leadership is an alternative term to Servant Leadership. Such leaders recognize that their role is not to line their pockets but to serve all their interdependent stakeholders. The most important task of a Conscious Leader is to create and sustain a healthy corporate culture that allows the interdependent stakeholders to flourish; that informs and shapes the unique brand proposition of the company and that enables the enterprise to achieve its greatest potential and benefit the most. This involves developing strategies, structures and processes that are in alignment with the firm’s purpose and core values.

Keywords: [“Conscious”,”purpose”,”stakeholder”]
Source: https://conscioustourism.wordpress.com/conscious-capitalism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.